TIn tức

[Downloand] Mẫu hợp đồng cho thuê mới nhất 2020

Nếu như gia đình bạn đang có ý định thuê một ngôi nhà để ở thì việc làm hợp đồng thuê nhà khá quan trọng. Việc làm hợp động thuê nhà hợp lý giúp bạn có thể tránh được các rủi ro không đáng có khi thuê nhà. Hãy theo dõi bài viết dưới đây về mẫu hợp đồng thuê nhà ở đơn giản nhất và ngắn gọn nhất 2020 mà vẫn đầy đủ quyền lực về mặt pháp lý.

Mẫu hơp đông dưới đây có thể sử dụng cho các trường hợp:

  • Mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng
  • Hợp đồng thuê nhà kinh doanh.
  • Mẫu hợp đồng thuê nhà ở
  • Mẫu hợp đồng thuê nhà nguyên căn
  • Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ

Mẫu hợp đồng thuê nhà đơn giản nhất, ngắn gọn 2020

>>>Tải ngay mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở: Hợp đồng cho thuê nhà ở

Như vậy có thể thấy hợp đồng thuê nhà theo quy định tại Điều 121 Luật nhà ở 2014, Hợp đồng thuê nhà phải bao gồm các nội dung dưới đây:

Họ tên và địa chỉ của bên thuê và cho thuê
Đặc điểm của ngôi nhà cho thuê
Thời hạn thuê và phương thứcthanh toán tiền
Thời gian bàn giao nhà
Quyền và nghĩa vụ của bên thuê vàcho thuê
Cam kết của các bên
Các thỏa thuận của hai bên
Thời điểm hợp đồng bắt đầu cóhiệu lực
Ngày, tháng, năm bắt đầu ký kếthợp đồng
Chữ ký của các bên được ghi rõhọ, tên. Nếu là tổ chức thì phải sử dụng con dấu(nếu có) và ghi rõ ràng chức vụ người ký.

Mẫu Hợp Đồng Thuê Nhà Làm Văn Phòng

Hợp đồng thuê văn phòng hoặc thuê nhà làm văn phòng cần được lập và thông qua của cả bên thuê và bên cho thuê. Đây là các biểu mẫu giao dịch dân sự không bắt buộc nhưng nên có để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của 2 bên và tránh được tối đa các tranh cãi không cần thiết trước pháp luật.

Trong quá trình hỗ trợ tư vấn thuê văn phòng Maison Office đã được nhiều lần đề nghị gửi mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng.

Những kinh nghiệm xem xét, đánh giá và đàm phán thuê văn phòng hay nhất bạn nên xem tại đây: Tổng hợp kinh nghiệm thuê văn phòng

Để thuận tiện cho quý khách đang cần lập hợp đồng chúng tôi đã đưa lên bản hợp đồng đầy đủ có nội dung như sau:

Hôm nay, ngày ..…/…./2017, tại số…………………………………Chúng tôi gồm các Bên:

BÊN CHO THUÊ NHÀ (Gọi tắt là Bên A)
Ông/Bà : …………………………………………………………………
Sinh ngày : …………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú : …………………………………………………………………
CMND số : …………………………………………………………………
Điện thoại : …………………………………………………………………
Số tài khoản : …………………………………………………………………
Ngân hàng : …………………………………………………………………
Đồng sở hữu (Nếu có) : …………………………………………………………………
BÊN THUÊ NHÀ (Gọi tắt là Bên B):
Tên công ty : …………………………………………………………………
MST : …………………………………………………………………
Địa chỉ :…………………………………………………………………
Điện thoại : …………………………………………………………………
Tài khoản : …………………………………………………………………
Đại diện : …………………………………………………………………
Chức vụ : …………………………………………………………………

Hai bên thỏa thuận cùng nhau lập và ký hợp đồng thuê nhà này sau đây gọi chung là Hợp đồng theo các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1

ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Đối tượng của hợp đồng này là: Căn nhà số………………………………………..
Diện tích mặt bằng căn nhà:…………………………………………………..
Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
Số tầng:………………………………………………………………………..
(Chi tiết tình trạng ngôi nhà được thể hiện tại phụ lục 01 kèm theo Hợp đồng này. Phụ lục 01 được lập vào ngày bàn giao nhà. Có sự xác nhận của Hai Bên).

1.2 Mục đích thuê: Bên B thuê căn nhà để làm văn phòng đại diện/văn phòng làm việc

ĐIỀU 2

ĐẶT CỌC HỢP ĐỒNG

Bên B đặt cọc cho bên A:…….(Bằng chữ……) tương đương…….tháng tiền thuê nhà vào ngày…/…./20…. Khi kết thúc Hợp đồng, tiền đặt cọc sẽ được Bên A hoàn trả cho Bên B sau khi đã trừ các khoản cần thanh toán như chi phí điện, nước, internet… mà Bên B chưa thanh toán hoặc các thiệt hại về vật chất của Bên A do Bên B gây ra (nếu có).

ĐIỀU 3

THỜI HẠN THUÊ VÀ GIÁ THUÊ

3.1 Thời gian thuê căn nhà:………(……….tháng) được tính từ ngày….tháng…..năm 20…đến ngày……tháng……năm 20….

3.2 Giá thuê một tháng:…….(Bằng chữ:……). Giá thuê đã bao gồm:………………….

ĐIỀU 4

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Phương thức thanh toán:
a) Bên B thanh toán tiền thuê nhà cho Bên A như sau:
Ký hợp đồng xong Bên B sẽ thanh toán cho Bên A…….tháng tiền thuê nhà. Các đợt thanh toán tiếp trong vòng ……..ngày của tháng đầu tiên trong kỳ thanh toán.

4.2 Hình thức thanh toán: Tiền thuê nhà được thanh toán bằng hình thức…………..

ĐIỀU 5

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A.

5.1 Nghĩa vụ Bên A:

Cung cấp cho Bên B bản sao công chứng giấy chứng nhận sở hữu tài sản cho thuê, bản sao CMTND;
Giao nhà cho Bên B theo đúng phụ lục 1 Hợp đồng ngày Bên B chuyển đến;
Cho phép Bên B được tiến hành các công việc sửa chữa, cải tạo cần thiết phục vụ hoạt động kinh doanh của mình nhng phải trao đôi cụ thể với bên A, được bên A đồng ý.
Bảo đảm cho Bên B sử dụng ổn định, toàn bộ nhà trong thời hạn thuê.
Tạo điều kiện cho Bên B sử dụng thuận tiện diện tích thuê.
Hỗ trợ với Bên B làm thủ tục liên quan đến thuế để xuất hóa đơn cho Bên B.
Trong quá trình Bên B sử dụng ngôi nhà nếu có các vấn đề liên quan đến sửa chữa, điện, nước vượt khỏi phạm vi thẩm quyền mà không do lỗi của Bên B thì hỗ trợ Bên B sửa chữa, khắc phục;
Nếu Bên A cần lấy nhà để sử dụng hoặc lý do khác mà Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đã cam kết thì Bên A phải thông báo cho Bên B trước 03 (ba) tháng để Bên B chuẩn bị di chuyển. Số tiền nhà Bên B đã thanh toán sẽ được trả lại nếu chưa ở hết thời gian thanh toán đó. Trả lại tiền đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận quy định tại Điều 2 của Hợp đồng. Ngoài ra Bên A phải bồi thường thiệt hại cho Bên B là 01 (một) tháng tiền thuê nhà;
Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

5.2 Quyền Bên A:

Yêu cầu Bên B thanh toán đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng này.
Nhận đủ tiền thuê nhà đúng như đã thoả thuận;
Bên A đến kiểm tra định kỳ ngôi nhà 3 tháng/1 lần để kiểm tra định kỳ việc sử dụng ngôi nhà của bên B và phát hiện kịp thời và sửa chữa các hư hỏng nếu xảy ra.
) Được lấy lại toàn bộ căn nhà và quyền Sử dụng đất ở nguyên trạng như lúc đầu cho thuê khi hết hạn hợp đồng thuê;
Trong một số trường hợp khẩn cấp có thể đến thăm nhà mà không cần báo trước.

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng khi bên B:

Không trả tiền thuê nhà đúng thời hạn quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này;

Sử dụng nhà không đúng mục đích thuê như đã cam kết;

Làm nhà hư hỏng nghiêm trọng;

Tự ý sửa chữa toàn bộ ngôi nhà mà không có sự đồng ý của Bên A;

Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh;

Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường;

Vi phạm pháp luật Việt Nam trong quá trình sản xuất kinh doanh.

ĐIỀU 6

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1 Nghĩa vụ của Bên B

Sử dụng nhà đúng mục đích đã thỏa thuận tại Hợp đồng này;
Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng này.
Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng.
Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật Việt Nam về các nội dung kinh doanh của mình. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và của chính quyền địa phương, nếu để xảy ra vi phạm thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và chính quyền địa phương.
Không được đem các vũ khí và các chất dễ cháy nổ vào nhà đã thuê. Đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ, nếu xảy ra hỏa hoạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thiệt hại đã xảy ra (nếu có).
Thanh toán đầy đủ tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các chi phí phát sinh khác trong thời gian thuê nhà.
Thông báo cho chủ nhà những khó khăn Bên B gặp phải trong quá trình thuê nhà và nhờ Bên A có những biện pháp hỗ trợ cần thiết (ví dụ: Các vấn đề khó khăn liên quan đến điện, nước, quản lý của cơ quan nhà nước, môi trường…).
Nếu Bên B muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên A trước 01 (một) tháng. Tiền đặt cọc được Bên A trả lại Bên B theo thỏa thuận quy định tại Điều 2 Hợp đồng này sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan đến việc sử dụng ngôi nhà và trả tiền bồi thường 01 (một) tháng tiền thuê nhà.
Thay mặt bên B thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định (Có sự hỗ trợ của Bên A)
Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

6.2 Bên B có các Quyền sau đây:

a) Nhận toàn bộ căn nhà theo đúng thoả thuận;
b) Bên B được sửa lại hoặc thay đổi nội, ngoại thất của căn nhà để phù hợp với mục đích sử dụng, kinh doanh của mình nhưng phải được sự đồng ý của Bên A và phải tuân theo những qui định về xây dựng cơ bản và chịu toàn bộ chi phí đó.
c) Trường hợp chấm dứt hoặc kết thúc hợp đồng, Bên B có quyền tháo đỡ các thiết bị mà bên B đã lắp đặt vào ngôi nhà;
f) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 7

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng hết thời hạn theo thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này.
Hợp đồng chấm dứt trước thời hạn khi căn nhà bị tiêu hủy hoặc bị phá dỡ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các trường bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.
Nếu Bên A hoăc bên B vi phạm các điều khoản đã ký kết thì bên còn lạí có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng sau khi đã thông báo cho bên vi phạm biết, bên vi phạm sẽ phải bồi thường cho Bên còn lại số tiền tương ứng…….. tháng tiền thuê nhà theo giá đã thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này.
Nếu một trong hai bên tham gia ký kết hợp đồng đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn không có căn cứ pháp luật thì sẽ phải bồi thường cho Bên còn lại số tiền tương ứng………tháng tiền thuê nhà theo giá đã thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này.
ĐIỀU 8

CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B cam kết thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thoả thuận đã ghi trong hợp đồng này.

ĐIỀU 9

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu có vấn đề gì phát sinh thì cả hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc, thảo luận, thương lượng và xử lý trên cơ sở công bằng, tôn trọng lợi ích của các bên. Nếu các tranh chẩp không thể thương lượng, các bên thống nhất lựa chọn Tòa án nhân dân có thẩm quyền của thành phố……… giải quyết theo quy định của pháp luật.
Các văn bản kèm theo Hợp đồng:
……………………………………………………………………………………………..

Hợp đồng này gồm……trang được lập thành……bản có giá trị như nhau do Bên A giữ………bản, Bên B giữ……bản, gửi Cơ quan thuế……..bản làm cơ sở thực hiện.

BÊN THUÊ NHÀ

BÊN CHO THUÊ NHÀ

Hợp đồng thuê nhà có cần công chứng không?

Nếu như theo Nghị quyết 52/NQ-CP của chính phủ ban hành thì hợp đồng thuê nhà không bắt buộc phải công chứng.

Tuy nhiên trong trường hợp ngôi nhà của bạn có giá trị thuê cao và có thời gian thuê dài hạn. Thì trong trường hợp này bạn nên mang hợp đồng đi công chứng để có thể đảm bảo tối đa quyền lợi của các bên.

Theo đó mức phí công chứng hợp đồng thuê nhà được thu dựa vào tổng số tiền thuê theo quy định tại Thông tư số 257/2016/TT-BTC.

Như vậy với những thông tin hữu ích về mẫu hợp đồng thuê nhà ở đơn giản nhất. Đã được chia sẻ bên trên sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian khi làm hợp đồng thuê nhà cũng như tránh được các rủi ro không đáng có về mặt pháp lý khi đi thuê nhà

>>>Tải ngay mẫu hợp đồng cho thuê chung cư: Mẫu hợp đồng cho thuê chung cư

Dana View – công ty dịch vụ tìm kiếm bất động sản cho thuê nhà nguyên căn, văn phòng, căn hộ, mặt bằng, phòng trọ, thiết kế nội thất uy tín, giá rẻ, hiện đại, vị trí đẹp tại các quận Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

HOTLINE: 0929792222 – 0911815181

>>> Tham khảo thêm các danh mục:

cho thuê nhà nguyên căn, cho thuê nhà, Hợp đồng cho thuê nhà, cho thuê nhà đà nẵng, nhà cho thuê, cho thuê căn hộ, căn hộ cho thuê, thuê căn hộ, cho thuê mặt bằng, hợp đồng thuê mặt bằng, thuê mặt bằng, mặt bằng cho thuê, thuê phòng trọ, cho thuê phòng trọ, mua bán nhà đất, hợp đồng mua bán nhà đất

Thiết kế nội thất, thiết kế nội thất chung cư, thi công nội thất, trang trí nội thất, công ty thiết kế nội thất, công ty nội thất, nội thất, nội thất hòa phát, nội thất thông minh, nội thất phòng khách, nội thất phòng ngủ, nội thất văn phòng, nội thất đẹp, nội thất nhà xinh, nội thất nhà đẹp, đồ gỗ nội thất, nội thất hoàn mỹ, nội thất cao cấp, nội thất cổ điển, nội thất đồng gia, decor, decor là gì, tìm phòng trọ, phòng trọ, phòng trọ quận 7, phòng trọ bình thạnh, phòng trọ giá rẻ, nội quy phòng trọ

Thuê chung cư, thuê chung cư mini, thuê chung cư giá rẻ, cho thuê chung cư mini, hợp đồng thuê nhà, mẫu hợp đồng thuê nhà, thuê nhà nguyên căn, thuê nhà, hợp dồng thuê nhà trọ, biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, mẫu hợp đồng thuê nhà ở, mẫu hợp đồng thuê mặt bằng

Đặt phòng khách sạn, du lịch, du lịch đà nẵng, du lịch việt, du lịch phú quốc, du lịch đà lạt, du lịch thái lan, du lịch quy nhơn, du lịch nha trang, du lịch hàn quốc, du lịch singapore, tour du lịch, tour du lịch sa pa, phú yên, bình thuận …., phong trào bauhaus, design, nhà xinh, nội thất nhà xinh, sofa, bàn ăn, giường ngủ, ghế ăn, tủ giày, sofa phòng khách, bình thủy tinh, kệ sách, thảm, đèn trang trí

TƯ VẤN : 0911 81 51 81